Wat is de wereld

Persbericht over de tentoonstelling: Wat is de wereld?

 

Dames en heren,

Eten is een thema dat ons elke dag vergezelt.
In Hergersberg-Losheim direct aan de Duits-Belgische grens in de kunst- en cultuurhal ArsARDENN
een zeer interessante fototentoonstelling met educatief materiaal en informatie over het onderwerp.

Wat is (een) wereld

Een reis naar 24 landen en de dagelijkse strijd tegen honger en obesitas in de wereld

ArsARDENN ondersteunt en presenteert een informatieve en buitengewone tentoonstelling, die door het project is gemaakt.

"Hungry Planet" van fotograaf Peter Menzel en Faith D'Aluisio - in opdracht van het Duitse ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De exploitanten van de Ardennes Cultur Boulevard hebben deze grote maatschappijkritische en verhelderende fototentoonstelling naar de Eifel gebracht.
Er zijn 20 indrukwekkende foto's te zien. Ze tonen de diversiteit van ons voedsel, maar tegelijkertijd ook de ongelijke verdeling ervan in de wereld. Elk van hen stelt een familie voor, samen met de hoeveelheid voedsel die ze een week lang tot hun beschikking hebben - van magere rantsoenen tot overvloedige wekelijkse boodschappen.

.... maar vol zijn betekent niet automatisch het eten van gezonde voeding.

Korte teksten en geselecteerde statistische gegevens informeren de kijker over de voedingssituatie en eetgewoonten van de betreffende familie en het betreffende land.

Waarden, culturen en leefomstandigheden

Wat heeft "voedsel" te maken met mondiale ontwikkeling?

Er zijn diverse lesmaterialen en suggesties beschikbaar, met name voor leerkrachten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, om dit waardevolle project te ondersteunen.
Natuurlijk worden er ook rondleidingen door de tentoonstellingen aangeboden, speciaal voor schoolklassen met een speciaal programma.

De tentoonstelling "Was is(en) t die Welt?" is ontstaan uit het project "Hungry Planet" van Peter Menzel en Faith D'Aluisio. Het is een gezamenlijke productie van de Alexander Koenig Zoological Research Museum Foundation - Leibniz Institute for Animal Biodiversity (ZFMK), Bonn, en de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH namens het federale ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ).

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden in de bijlage.  
www.arsardenn.net

Ardenner Cultur Boulevard
Hergersberg-Losheim/Eifel
Duits-Belgische grens
TEL B: 080 548 729
TEL D: 06557 920630
www.a-c-b.eu

Daarnaast tonen verschillende kunstenaars hun werk:

Hier zijn enkele persartikelen:

https://brf.be/kultur/kunst/1270389/https://brf.be/kultur/kunst/1270389/

https://www.grenzecho.net/11982/artikel/2019-04-10/was-isst-die-welt-wirksame-ausstellung-und-malereien-der-kunsthalle-arsardenn